TRAUMABEGELEIDING

Trauma beteugelt, zet vast en laat tegelijkertijd ontsporen.

Doorbreek de cirkel, het kan!

Wat verstaan we onder trauma, traumasignalen en verdrongen herinneringen?
Lees meer door op onderstaande button te klikken:

De afgelopen jaren is er veel nieuw inzicht verkregen in de sporen die traumatische ervaringen nalaten in ons lichaam, brein en geest, en hun invloed op ons functioneren. Dit heeft geleid tot fundamenteel nieuwe benaderingen voor de behandeling van trauma.

Trauma is hoofdzakelijk opgeslagen in de oude structuren van ons brein en in ons lichaam. Gebieden die niet met bewuste taal ‘bereikbaar’ zijn.

We behandelen trauma dan ook op het niveau waar het zich bevindt. Daarbij maken we gebruik van verschillende trauma verwerkingstechnieken, stress-release en lichaamsgerichte therapieën die ons onbewuste systeem en ons lichaam bereiken.

We werken hierbij met de inzichten van o.a. Connie van der Arend, Marina Riemslagh, Bessel van der Kolk, Franz Ruppert, Peter Levine, Arianne Struik, …

Elke traumabehandeling is gericht op:

  • herstel van de verbinding met zichzelf, de omgeving,het leven,…
  • het vermogen om aanwezig te zijn in je lichaam.
  • het vermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu.
  • het vermogen om emoties, stress en triggers te reguleren. (regulatie van het zenuwstelsel)
  • een verschuiving van vast-zitten en verlamming naar beweging, flow en heling.
  • herstel van een intern gevoel van veiligheid en actief zeggenschap over het eigen leven.

Verlang je naar leven vanuit veiligheid, vertrouwen en liefde in plaats van angst, stress en overleving?
Je hoeft de cirkel niet alleen te doorbreken…