KLEUR- LICHT TRAUMA MASSAGE

De kleur-licht trauma massage – ontwikkeld door Inge Cox- heeft een helend effect op lichaam, ziel en geestniveau.

Het is een zachte behandeling op de bovenrug waar met behulp van kleur- licht olie de trauma zone op de rug behandeld wordt.
Aan de hand van aanraking en de kleurtrilling en licht in de olie bereiken we een onbewust en dieper niveau.
Op deze manier brengen we ontspanning en beweging in belemmerende gevoelsherinneringen die werden opgeslagen in het geheugen van ons lichaam.
Dit brengt dynamiek in de emotionele pijn die we bewust of onbewust vasthouden en tegelijkertijd helpt het ons om terug evenwicht en harmonie te ervaren.

Tijdens de kleur- licht trauma massage wordt het ‘infinity’ symbool gebruikt om in contact te staan met je ultieme kracht en je kwetsbare delen, om vanuit een oneindige vriendschap en liefde met jezelf je traumadelen te verzachten.
Het is een proces van constante vernieuwing, het brengt harmonie, evenwicht en verbondenheid.