Samen leven, groeien en verbinden

PRAKTISCH:

Mogelijke data, het aantal sessies en de prijs worden steeds in onderling overleg vastgelegd. 

Soms plannen we de sessies gespreid over enkele weken.
Een andere keer adviseren we een kerntraject tijdens 
twee opeenvolgende dagen met daarna nog enkele vervolgsessies.

Bij voorkeur nemen alle gezinsleden deel aan het gezinstraject. 
Toch kunnen we evengoed een traject aangaan met
vb. één ouder en alle kinderen of beide ouders en enkele kinderen.
Het is ook mogelijk dat vb. een grootouder, ouder en één of meerdere kinderen een traject starten.

WAT KUNNEN JULLIE VERWACHTEN: 

Gedurende het aantal afgesproken sessies brengen we een nieuwe groei-impuls in jullie ‘gezinsweb’ wat het opheffen van belastende bindingen stimuleert. 

Aan de hand van verschillende technieken (symboolcommunicatie, opstellingswerk, stress-release, verhaal en metaforen, lichttherapie … ) versterken we het contact met jullie essentie en onvervulde verlangens en behoeftes. 

Jullie krijgen op eenvoudige, zachte, speelse en doeltreffende manier ook zicht op de onderliggende dynamiek van ‘problemen’, patronen, …. in jullie gezin.
Licht en donker, binnen en buiten, geven en nemen komen op efficiënte en tegelijk luchtige manier aan bod.
Alle methodieken worden vanzelfsprekend steeds aangepast aan de leeftijd en behoefte van jullie gezin.

WAT BRENGT HET JULLIE ?

Na het volgen van een gezinstraject: 

  • ervaren jullie meer rust, minder stress en belasting in jullie gezin.
  • zijn er nieuwe en groeibevorderende patronen en verbindingen gecreëerd.
  • hebben jullie efficiënte technieken om thuis verder mee aan de slag te gaan. 

Elk traject kan vanaf 2019 ook in verbinding met een ander gezin gevolgd worden.

Dit is een spannende maar krachtige ervaring.
Je (h) erkent universele thema’s en patronen bij elkaar.
Je maakt gebruik van de bijzondere kracht van een groep.
Door (h)erkenning en verbondenheid ontstaan nieuwe perspectieven, groei-impulsen en verrassende verbindingen.